Kiếm Tiền Từ Việc Xuất Bản - Biến Tri Thức Thành Tài Sản
Việt hóa theme Ghost: Làm như thế nào?

Việt hóa theme Ghost: Làm như thế nào?

Cách dịch theme Ghost hỗ trợ đa ngôn ngữ sẵn sang tiếng Việt dễ dàng.

Cường Trần

Tặng!

Ngoại trừ Liebling theme thì hầu hết các theme Ghost còn lại sẽ không có dịch sẵn tiếng Việt cho bạn. Bạn phải tự dịch theme.

Tin tốt là bạn có thể dịch toàn bộ 100% Ghost theme sang tiếng Việt bất kể theme gì.

Tin xấu là không phải theme nào bạn cũng có thể DỄ DÀNG dịch được sang tiếng Việt.

Trong bài viết này tôi dẽ hướng dẫn bạn tự dịch theme sang tiếng Việt theo cách DỄ, còn cách khó tạm thời mình sẻ bỏ qua.

Kiểm tra theme có hỗ trợ đa ngôn ngữ hay không?

Nhiều theme Ghost có thể không hỗ trợ đa ngôn ngữ và nếu gặp những theme này thì bạn KHÔNG NÊN mua vì nó sẽ khó dịch sang tiếng Việt.

Ngược lại nếu theme có hỗ trợ đa ngôn ngữ thì bạn có thể tự tin là có thể dịch sang tiếng Việt dễ dàng.

Ví dụ: theme của AspireThemes tất cả đều hỗ trợ đa ngôn ngữ

Premium Ghost Themes
Ghost CMS themes for a professional looking website. Newsletter & membership full support.
Translate Ready (Có hỗ trợ đa ngôn ngữ)
Translate Ready (Có hỗ trợ đa ngôn ngữ)

Themeix cũng hỗ trợ đa ngôn ngữ

Ghost Themes Archives – Themeix
Multi Language (Có hỗ trợ đa ngôn ngữ)
Multi Language (Có hỗ trợ đa ngôn ngữ)