Kiếm Tiền Từ Việc Xuất Bản - Biến Tri Thức Thành Tài Sản

Kiếm Tiền Từ Việc Xuất Bản - Biến Tri Thức Thành Tài Sản

Tiếp cận thị trường toàn cầu một cách hiệu quả và tạo ra lợi nhuận nhanh nhất từ việc xuất bản blog và bản tin điện tử newsletter với ghost.

Kể cả người dùng Ghost có kinh nghiệm thì có thể vẫn không biết cách gỡ lỗi không cho thay đổi email người gửi "support email" và "newsletter email" trong Ghost.

newsletter trong ghost

Đây không hẳn là lỗi xuất phát từ Ghost mà là từ Mailgun hơn.

Bạn không thể gửi đi một email mà người nhận cùng email tên miền. Nghĩa là Mailgun không cho gửi email cho chính bạn 🙄.

Khi bạn kiểm tra email log trong Mailgun bạn sẽ thấy lỗi email gửi đi chứ không phải Ghost không kích hoạt lệnh gửi email xác nhận cho bạn.

Lỗi này có vẻ sẽ không được Ghost sửa, nên có một cách đơn giản để vượt lỗi này.

Cách làm độc quyền cho thành viên ghostFam 🤫.

banner-Cường Trần
Cường Trần's avatar

Nếu bạn cảm thấy bài viết hữu ích, đừng quên tặng 1 "clap" nhé!

Cộng Đồng ghostFam

✨ Hãy kết nối và chia sẻ đam mê của bạn ngay trong cộng đồng ghostFam. Tham gia để cùng nhau tạo nên một sân chơi đầy ý nghĩa.