Kiếm Tiền Từ Việc Xuất Bản - Biến Tri Thức Thành Tài Sản
Lỗi không đổi được địa chỉ email người gửi trong Ghost? Đây là cách 🤫

Lỗi không đổi được địa chỉ email người gửi trong Ghost? Đây là cách 🤫

Cách tự sửa lỗi không thay đổi được email người gửi trong Ghost CMS.

Cường Trần

Tặng!

Kể cả người dùng Ghost có kinh nghiệm thì có thể vẫn không biết cách gỡ lỗi không cho thay đổi email người gửi "support email" và "newsletter email" trong Ghost.

newsletter trong ghost

Đây không hẳn là lỗi xuất phát từ Ghost mà là từ Mailgun hơn.

Bạn không thể gửi đi một email mà người nhận cùng email tên miền. Nghĩa là Mailgun không cho gửi email cho chính bạn 🙄.

Khi bạn kiểm tra email log trong Mailgun bạn sẽ thấy lỗi email gửi đi chứ không phải Ghost không kích hoạt lệnh gửi email xác nhận cho bạn.

Lỗi này có vẻ sẽ không được Ghost sửa, nên có một cách đơn giản để vượt lỗi này.

Cách làm độc quyền cho thành viên ghostFam 🤫.