Plugins

Hướng dẫn cách cài đặt thêm các chức năng bổ sung cho Ghost CMS. Bạn có thể xem các chức năng này là "Plugins" như WordPress dễ hình dung.

Hiệu ứng lightbox video Youtube cho Ghost bằng Fancyapps

Cáchtạo hiệu ứng lightbox cho video Youtube đơn giản bằng Fanyapps cho Ghost.

Hiệu ứng lightbox video Youtube cho Ghost bằng Fancyapps

Thêm hiệu ứng lightbox cho Ghost siêu đơn giản với Fluidbox

Cách đơn giản để thêm hiệu ứng lightbox cho ảnh, vừa nhanh vừa đẹp.

Thêm hiệu ứng Lightbox cho ảnh siêu đơn giản cho Ghost

Hướng dẫn thêm bình luận Giscus vào Ghost

Cách thêm bình luận Giscus vào Ghost, thêm lựa chọn hệ thống bình luận cho người dùng Ghost.

Hướng dẫn thêm bình luận Giscus vào Ghost

Mẹo tạo popup thông báo đơn giản cho website Ghost

Hướng dẫn cách tạo Popup thông báo cho Ghost siêu nhanh và đơn giản.

Mẹo tạo popup thông báo đơn giản cho website Ghost

Hướng dẫn sử dụng Telegram làm hệ thống bình luận cho Ghost

Hướng dẫn sử dụng Telegram Comments để làm hệ thống bình luận cho Ghost.

Hướng dẫn sử dụng Telegram làm hệ thống bình luận cho Ghost

Cách làm mục lục tự động (table of content) cho bài viết Ghost

Hướng dẫn cách làm mục lục (table of content) tự động chi tiết cho các bài viết dài trong Ghost.

Cách làm mục lục tự động (table of content) cho bài viết Ghost

Hướng dẫn cách dùng Google Icons thay thế Font Awesome

Hướng dẫn cách chèn font icon nhanh chóng dễ dàng với Google icons, tương tự như Font Awesome.

Hướng dẫn cách dùng Google Icons thay thế Font Awesome

Hướng dẫn cách chèn ảnh động LottieFiles vào bài viết Ghost

LottieFiles là gì và cách dùng LottieFiles cho các bài viết Ghost như thế nào?

Hướng dẫn cách chèn ảnh động LottieFiles vào bài viết Ghost

Disqus là gì? Thêm Disqus vào Ghost như thế nào?

Tìm hiểu Disqus là gì và cách chèn Disqus vào Ghost CMS như thế nào?

Disqus là gì? Thêm Disqus vào Ghost như thế nào?

Làm thế nào để chèn Google Analytics vào Ghost? [Best Practice]

Kinh nghiệm thực tế chèn Google Analytics vào Ghost để theo dõi traffic chính xác và tốc độ.

Làm thế nào để chèn Google Analytics vào Ghost? [Best Practice]