Tại ghostFam, tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn và cam kết bảo mật thông tin của bạn. Không chia sẻ hay sử dụng thông tin của bạn cho các mục đích thương mại hay các mục đích khác mà không có sự đồng ý của bạn.

Chính sách bảo mật này minh bạch mọi thông tin mà ghostFam thu thập, sử dụng và cách thức bảo mật khi bạn đăng ký thành viên.

Các loại dữ liệu ghostFam thu thập và cách thức thu thập nó

Thông tin ghostFam thu thập từ việc đăng ký thành viên của bạn bao gồm:

  1. Tên của bạn (nếu có)
  2. Email đăng ký của bạn
  3. Thông tin đăng nhập hay đăng xuất ghostFam của bạn
  4. Thông tin bạn nhận email, mở email và nhấp liên kết từ email ghostFam
  5. Thông tin vị trí địa lý của bạn như Việt Nam, USA,...
  6. Thông tin bạn xem bài viết cụ thể trên ghostFam
  7. Hình ảnh profile của bạn theo Gravatar mà bạn cài đặt với email đăng ký
Các thông tin thành viên mà ghost CMS lưu trữ
Các thông tin thành viên mà ghost CMS lưu trữ

ghostFam cam kết chỉ dùng Cloudflare AnalyticsUmami để thu thập các dữ liệu ẩn danh từ bạn đọc, không dùng bất cứ phần mềm theo dõi nào khác như Google Analytics,... nên mọi thông tin của bạn đều riêng tư và bảo mật.

Cách ghostFam dùng dữ liệu thu thập

ghostFam dùng thông tin email và tên của bạn để gửi email thông báo các bài viết mới nhất từ ghostFam. Không gửi quảng cáo hay các nội dung không liên quan đến blog ghostFam.

Email được gửi trực tiếp từ ghost CMS mà ghostFam đang sử dụng. ghostFam không trích xuất email của bạn lưu trữ bên ngoài hay hệ thống email khác. Mọi email mà ghostFam thu thập đều lưu trong dữ liệu của ghost để đảm bảo sự an toàn hay rò rỉ thông tin.

Mọi thông tin mà ghostFam dùng Cloudflare Analytics thu thập đều ở chế độ ẩn danh và bạn hoàn toàn có thể yên tâm về quyền riêng tư của mình.

Cookies đòi hỏi cho việc đăng nhập của thành viên để xác định bạn đăng nhập hay đăng xuất website. Cookies chỉ lưu trữ thông tin của bạn và tự xóa sau thời gian ngắn nếu bạn không ghé lại ghostFam.

Chúng tôi chia sẻ dữ liệu như thế nào

ghostFam không liên kết với bên thứ 3 nào cho việc chia sẻ dữ liệu thành viên tự động.

Thu hồi sự đồng ý nhận email

Bạn có thể thu hồi sự đồng ý nhận email từ ghostFam bất cứ lúc nào mà bạn muốn bằng cách đăng nhập tài khoản và tắt đồng ý nhận email ngay trên Portal của ghostFam.

Khi bạn tắt nhận email thì bạn sẽ không bao giờ nhận email từ ghostFam nữa.

Bạn cũng có thể bật nhận email lại bất cứ lúc nào tại portal tài khoản.

Câu hỏi

Mọi câu hỏi bạn có thể liên hệ qua email cuong@ghostfam.com