Kiếm Tiền Từ Việc Xuất Bản - Biến Tri Thức Thành Tài Sản
Dịch vụ ghost freelancer Done4You

Ghost Freelance

Tổng hợp các dịch vụ Freelance độc đáo cho ghost CMS từ ghostFam, hỗ trợ tiện ích cho bạn với mô hình trả phí một lần. #Done4you

Việt Hóa Theme Ghost

500k VND/theme

 • Việt hóa mọi theme bạn muốn, đặc biệt là các theme Official miễn phí.
 • Viết lại câu từ theo yêu cầu của bạn.
 • Thời gian hoàn thành: 24h.
Đặt Hàng Dịch Vụ →

Cài Đặt Theme Ghost như Demo

500k VND/Site

 • Cài đặt như Demo các theme Premium mà bạn mua từ mọi nhà cung cấp theme trên thị trường.
 • Kích hoạt hoặc bỏ một số tính năng của theme cho bạn.
 • Thời gian hoàn thành: 24h.
Đặt Hàng Dịch Vụ →

Tạo Trang Silo "Tag List" Tùy Chỉnh

500k VND/Trang

 • Giúp bạn tạo một Silo Page "Tag" tổng hợp tùy chỉnh bố cục theo theme bạn đang dùng (không custom hoàn toàn mới).
 • Trao đổi với bạn về cấu trúc trang trước khi tiến hành.
 • Thời gian hoàn thành: 24h-48h.

DEMO >

Đặt Hàng Dịch Vụ →

Tùy Chỉnh Theme Ghost - "Tweak Theme"

500k VND/Danh sách thay đổi

Hỗ trợ bạn tùy chỉnh các tính năng hoặc chỉnh sửa thiết kế mà không cần thay đổi cấu trúc theme bạn đang dùng. Bạn có thể yêu cầu 1 danh sách các thay đổi nhỏ. Ví dụ:

 • Thay đổi font chữ (kích thước, font family,...)
 • Thêm/thay đổi icon
 • Thêm/bỏ ảnh bìa trang blog/trang chủ
 • Thay đổi màu sắc
 • Bật/tắt ảnh logo
 • Thời gian hoàn thành: 24h-48h.
Đặt Hàng Dịch Vụ →