Xem Nội Dung Ngay
Bạn đã thành công đăng ký ghostFam
Tuyệt! Next, complete checkout for full access to ghostFam
Chào mừng bạn quay trở lại! Bạn đã đăng nhập thành công.
Thành công! Tài khoản của bạn đã kích hoạt đầy đủ, bây giờ bạn có thể xem tất cả bài viết.
Thành công! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Case Studies

Cách dùng Ghost CMS trong các tình huống thực tế Case Study.

Thành viên Mở

Case Study: Dùng Ghost như phần mềm email marketing giá $4.2/tháng

Khi nhắc đến phần mềm email marketing thì không thể không nhắc đến những cái tên nổi tiếng như Sendy hay Mautic 3, thậm chí là các plugin WordPress như Groundhogg. Tôi thật tình không mặn lắm với cài đặt WordPress như một CRM hay ESP (phần mềm email marketing)

Case Study: Dùng Ghost như phần mềm email marketing giá $4.2/tháng