GhostFam Hosting

Khởi động sự nghiệp viết lách của bạn từ vị trí xuất phát hoàn hảo. ghostFam tự tin sẽ đồng hành cùng bạn đến thành công.

Bảng Giá

Các gói của chúng tôi luôn thay đổi theo nhu cầu của bạn.

Cơ Bản

1.000.000 đ/năm
 • Quản lý toàn phần 1 site ghost trong 1 năm
 • Không giới hạn team
 • Không giới hạn gửi email (trả phí theo Mailgun của bạn)
 • 1 Tài khoản Happy Guest Post
 • Sao lưu hằng ngày trong 7 ngày
 • Chia sẻ dữ liệu sao lưu
Đăng ký

Chuyên Nghiệp

3.000.000 đ/năm
 • Quản lý toàn phần 1 site ghost trong 1 năm
 • Giảm 50% mua cùng theme TanaFlows
 • Không giới hạn team, pageviews
 • Không giới hạn gửi email (trả phí theo Mailgun của bạn)
 • 1 Tài khoản Happy Guest Post
 • Tự động cập nhật hàng tuần
 • Sao lưu hàng ngày trong 30 ngày
 • Chia sẻ dữ liệu sao lưu
 • Bonus: Cài đặt theme cho bạn
Đăng ký

Đa Ngôn Ngữ

6.000.000 đ/năm
 • Tạo site 2 ngôn ngữ (như ghostFam)
 • Miễn phí theme TanaFlows
 • Tất cả các quyền lợi gói Chuyên nghiệp...
Đăng ký

Chia sẻ từ khách hàng