Xem Nội Dung Ngay
Bạn đã thành công đăng ký ghostFam
Tuyệt! Next, complete checkout for full access to ghostFam
Chào mừng bạn quay trở lại! Bạn đã đăng nhập thành công.
Thành công! Tài khoản của bạn đã kích hoạt đầy đủ, bây giờ bạn có thể xem tất cả bài viết.
Thành công! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Hướng Dẫn

Hướng dẫn cài đặt Ghost theme và Ghost CMS.

Thành viên Mở

Hướng dẫn tạo trang liên hệ bằng HTML form, không phụ thuộc Ghost theme

Cách tạo một trang liên hệ với HTML form để tối ưu tốc độ tải trang của website Ghost.

Hướng dẫn tạo trang liên hệ bằng HTML form, không phụ thuộc Ghost theme
Thành viên Mở

Lỗi không đổi được địa chỉ email người gửi trong Ghost? Đây là cách 🤫

Cách tự sửa lỗi không thay đổi được email người gửi trong Ghost CMS.

Lỗi không đổi được địa chỉ email người gửi trong Ghost? Đây là cách 🤫
Thành viên Mở

Tự cài đặt Ghost CMS với DigitalOcean Marketplace tự động

Hướng dẫn tự cài đặt Ghost CMS tự động bằng DigitalOcean với một nút bấm.

Tự cài đặt Ghost CMS với DigitalOcean Marketplace tự động
Thành viên Mở

SEO website Ghost hiệu quả hơn bằng cách "chặn Google index"

Chặn Google lập chỉ mục index một số trang không cần thiết sẽ giúp bạn SEO website hiệu quả hơn.

SEO website Ghost hiệu quả hơn bằng cách "chặn Google index"
Thành viên Mở

Cách chèn code Google AdSense vào website Ghost đơn giản chi tiết

Hướng dẫn cách chèn code Google AdSense vào website Ghost tự động chi tiết từng bước.

Cách chèn code Google AdSense vào website Ghost đơn giản chi tiết
Thành viên Mở

Hướng dẫn cách chèn ảnh động LottieFiles vào bài viết Ghost

LottieFiles là gì và cách dùng LottieFiles cho các bài viết Ghost như thế nào?

Hướng dẫn cách chèn ảnh động LottieFiles vào bài viết Ghost
Thành viên Mở

Tăng cường bảo mật website Ghost với Cloudflare Firewall miễn phí

Cloudflare đã rất rộng rãi khi miễn phí cho người dùng cài đặt thêm 5 quy tắc bảo mật tường lửa Firewall cho website của bạn.

Tăng cường bảo mật website Ghost với Cloudflare Firewall miễn phí
Thành viên Mở

Hướng dẫn tạo tài khoản Mailgun SMTP miễn phí 30.000 emails/tháng

Hướng dẫn tạo tài khoản Mailgun SMTP miễn phí và cách tạo email tên miền để gửi mail qua API bên cạnh SMTP credentials truyền thống.

Hướng dẫn tạo tài khoản Mailgun SMTP miễn phí 30.000 emails/tháng
Thành viên Mở

Tạo khả năng tự động hóa email marketing (autoresponder) cho Ghost

Ghost có tính năng gửi bản tin Newsletter cho thành viên nhưng không hề có tính năng tự động gửi email phản hồi (Email Autoresponder) khi có lead mới (thành viên mới).

Tạo khả năng tự động hóa email marketing (autoresponder) cho Ghost
Thành viên Mở

Cách gửi email marketing (email campaign) trong ghost CMS

Khi bạn xuất bản bài viết mới trên Ghost CMS thì bạn sẽ luôn có lựa chọn gửi email bản tin Newsletter đến người đăng ký, nhưng khi gửi email tiếp thị theo chiến dịch thì lại khác.

Cách gửi email marketing (email campaign) trong ghost CMS