Kiếm Tiền Từ Việc Xuất Bản - Biến Tri Thức Thành Tài Sản
Hướng dẫn thêm công cụ tìm kiếm "Search" vào Ghost

Hướng dẫn thêm công cụ tìm kiếm "Search" vào Ghost

Cách thêm công cụ tìm kiếm vào Ghost cực đơn giản.

Cường Trần

Tặng!

Giống như tính năng bình luận, Ghost mặc định không có tính năng tìm kiếm cho blog. Đây là thiếu sót của Ghost.

Đa số theme trả phí đều tích hợp tính năng tìm kiếm sẵn nhờ bên thứ ba nhưng với theme Ghost miễn phí thì không.

Cũng may, có một cách siêu siêu tiện lợi và còn hiệu năng cao là dùng SearchInGhostEasy.

Bạn có thể thêm tính năng tìm kiếm vào mọi theme Ghost vô cùng đơn giản, ai cũng tự làm được.

Search Box
Công cụ tìm kiếm SearchInGhostEasy

Cài đặt công cụ tìm kiếm SearchInGhostEasy

Bạn thêm nhanh script SearchInGhostEasy vào site footer.

<script src="https://cdn.jsdelivr.net/gh/gmfmi/searchinghost-easy@latest/dist/searchinghost-easy-basic.js"></script>
<script>
  new SearchinGhostEasy({
    contentApiKey: '<CONTENT_API_KEY>'
  });
</script>
Thêm vào Site Footer

Thay <CONTENT_API_KEY> với Content API của bạn (Lấy trong Setting > Integrations > Add Custom Integration) để SearchInGhostEasy có thể hoạt đợng được.

Lấy Content API trong Integrations
Lấy Content API trong Integrations

Tuy nhiên, vẫn chưa Việt Hoá. Bạn có thể dùng script của GhostFam đã được Việt Hoá sẵn, tiện lợi cho bạn hơn.

<script src="https://js.ghostfam.com/searchinghost.js"></script>
<script>
  new SearchinGhostEasy({
    contentApiKey: '<CONTENT_API_KEY>'
  });
</script>
Thêm vào Site Footer
Thêm vào Site Footer (nhớ thay Content API của bạn)
Thêm vào Site Footer (nhớ thay Content API của bạn)

Thế là cài đặt đã xong.

Cách sử dụng SearchInGhostEasy

Rất đơn giản, bạn chỉ cần chèn #searchinghost-easy vào Menu điều hướng hoặc một link bất kỳ.

Chèn vào Menu Navigation
Chèn vào Menu Navigation
Thêm #searchinghost-easy bằng Ghost Edition như một link liên kết
Thêm #searchinghost-easy bằng Ghost Edition như một link liên kết

Demo: Bạm bấm vào link này để mở công cụ tìm kiếm ở site ghostFam.

Mỗi khi bạn bấm vào link, cửa sổ tìm kiếm sẽ hiển thị cho người xem nhập từ khoá tìm kiếm mà họ cần.

Tùy chỉnh nâng cao SearchInGhostEasy

Đây mới là phần quan trọng nhất, bạn hãy chú ý. Giá trị của SearchInGhostEasy nằm ở đây và nó tạo khác biệt so với những công cụ tìm kiếm khác.