Lỗi không đổi được địa chỉ email người gửi trong Ghost? Đây là cách 🤫

Cách tự sửa lỗi không thay đổi được email người gửi trong Ghost CMS.

Cường Trần
Cường Trần
3 phút đọc . bình luận

Kể cả người dùng Ghost có kinh nghiệm thì có thể vẫn không biết cách gỡ lỗi không cho thay đổi email người gửi "support email" và "newsletter email" trong Ghost.

newsletter trong ghost

Đây không hẳn là lỗi xuất phát từ Ghost mà là từ Mailgun hơn.

Bạn không thể gửi đi một email mà người nhận cùng email tên miền. Nghĩa là Mailgun không cho gửi email cho chính bạn 🙄.

Khi bạn kiểm tra email log trong Mailgun bạn sẽ thấy lỗi email gửi đi chứ không phải Ghost không kích hoạt lệnh gửi email xác nhận cho bạn.

Lỗi này có vẻ sẽ không được Ghost sửa, nên có một cách đơn giản để vượt lỗi này.

Cách làm độc quyền cho thành viên ghostFam 🤫.

Nếu bạn chưa thấy nội dung sau đăng nhập, hãy refresh trình duyệt...

Cường Trần

Cường Trần

Mình muốn chia sẻ với bạn những bí quyết và kiến thức quan trọng để bạn có thể tạo ra một blog chất lượng với Ghost CMS. Hãy cùng khám phá những điều thú vị trong quá trình xây dựng nhé!

Cường Trần

@Cường Trần