Lỗi không đổi được địa chỉ email người gửi trong Ghost? Đây là cách 🤫

Cách tự sửa lỗi không thay đổi được email người gửi trong Ghost CMS.

Cường Trần
Cường Trần
3 phút đọc .

Kể cả người dùng Ghost có kinh nghiệm thì có thể vẫn không biết cách gỡ lỗi không cho thay đổi email người gửi "support email" và "newsletter email" trong Ghost.

newsletter trong ghost

Đây không hẳn là lỗi xuất phát từ Ghost mà là từ Mailgun hơn.

Bạn không thể gửi đi một email mà người nhận cùng email tên miền. Nghĩa là Mailgun không cho gửi email cho chính bạn 🙄.

Khi bạn kiểm tra email log trong Mailgun bạn sẽ thấy lỗi email gửi đi chứ không phải Ghost không kích hoạt lệnh gửi email xác nhận cho bạn.

Lỗi này có vẻ sẽ không được Ghost sửa, nên có một cách đơn giản để vượt lỗi này.

Cách làm độc quyền cho thành viên ghostFam 🤫.

Trở thành thành viên để xem tiếp nội dung...

Cường Trần

Cường Trần

Một blogger ẩn sỹ – Thích viết blog, viết sách và nghiên cứu chuyên sâu về công nghệ website cho blogging. Chuyên SEO và tiếp thị affiliate bằng nội dung độc quyền.

Cường Trần

bởi @Cường Trần