Kiếm Tiền Từ Việc Xuất Bản - Biến Tri Thức Thành Tài Sản
Hướng dẫn cấu hình Robots.txt cho Ghost 🤖

Hướng dẫn cấu hình Robots.txt cho Ghost 🤖

Ghost đã có sẵn file robot.txt, nhưng bạn muốn tạo robot.txt tốt hơn, thì sau đây là hướng dẫn cho bạn. — 2 phút đọc •

Cường Trần

Tặng!

Robots.txt khá quan trọng trong SEO, đặc biệt là tiết kiệm quỹ crawl budget từ Googlebot.

Bạn có thể tùy biến file robots.txt theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Tạo file robots.txt

Bạn phải tạo mới file robots.txt bằng Notepad hay bằng bất cứ công cụ nào trên máy tính của bạn.

User-agent: *
Disallow: /ghost/
Disallow: /p/
Disallow: /member/
Disallow: /tag/
Disallow: /author/

Sitemap: https://domain.com/sitemap.xml
Robots.txt tham khảo cho bạn

Diễn giải:

  1. User-agent: Cho phép mọi bot bao gồm Googlebot, Bingbot, ahrefbot, semrushbot,...crawl website của bạn.
  2. Disallow: /ghost/: Không crawl vào bảng điều khiển Ghost.
  3. Disallow: /p/: Không crawl vào các trang preview bài viết.
  4. Disallow: /member/: Không crawl vào trang thành viên member.
  5. Disallow: /tag/: Không crawl vào trang danh mục Tag.
  6. Disallow: /author/: Không crawl vào trang tác giả bài viết.

Bước 2: Upload lên theme Ghost

Sau khi viết các quy tắc cho file robots.txt xong bạn sẽ upload file vào theme.

Cách cơ bản để thêm vào theme là bạn:

  1. Tải theme về
  2. Giải nén filze zip tải về
  3. Copy&paste vào thư mục chính của theme
  4. Nén folder lại thành zip và upload theme lên lại

Ví dụ: theme là Casper, bạn giải nén thành Folder Casper, mở folder và dán file robots.txt vào. Sau đó, zip lại và upload ngược lên Ghost.

Casper Folder

Chú ý: robots.txt không phải là cách để bạn noindex trang landing page bạn muốn, thay vào đó bạn nên dùng noindex meta.