Kiếm Tiền Từ Việc Xuất Bản - Biến Tri Thức Thành Tài Sản
Hướng dẫn cách tự backup và migration Ghost CMS

Hướng dẫn cách tự backup và migration Ghost CMS

Hướng dẫn cách tự sao lưu backup dữ liệu cho blog Ghost của bạn. — 3 phút đọc •

Cường Trần

Tặng!

Không giống WordPress có các plugin backup tự động, Ghost CMS cần backup thủ công hoặc dùng các lệnh tự động ở cấp server.

Tuy nhiên, người dùng vẫn có cách sao lưu thủ công như sau để backup và migration khi cần chuyển qua hosting mới như sau:

Xuất dữ liệu Database

Export Content (xuất cơ sở dự liệu của Ghost blog)

Vào Ghost Admin > Labs > Export your content

Bạn sẽ download toàn bộ file với đuôi JSON, đây là file chứa toàn bộ nội dung của website bạn. Bạn lưu trữ ở nơi an toàn trên máy tính của mình.

Toàn bộ ảnhtheme sẽ không bao gồm trong file JSON này, bạn phải sao lưu riêng như các bước bên dưới

Xuất theme hiện hành

Download file theme mà bạn đang dùng

Vào Ghost Admin > Designs > Download

Chọn theme Ghost mà bạn đang sử dụng để tài về máy tính, theme tải về sẽ được lưu ở dạng .zip cho bạn sử dụng. Lưu ở chỗ an toàn.

Chú ý: Để chắc ăn, bạn cần tải luôn routes.yaml file vì nó luôn đi kèm với theme của bạn vì đôi khi trong file theme nó bị outdate hoặc chưa chỉnh sửa hoàn hảo.

Download routes.yaml

Lưu về máy tính 2 file: routes.yamltheme.zip

Xuất toàn bộ ảnh

Bạn dùng FileZilla miễn phí để truy cập vào nơi lưu trữ Ghost của bạn bằng SFTP. (Tài về máy tính sử dụng)

Host, username, password và port 22

Bạn cần thông tin sau mới có thể đăng nhập

  • Host IP
  • Username
  • Password
  • Port: 22 (mặc định cho SFTP)

Sau khi đăng nhập bạn vào đường dẫn: /var/www/ (đường dẫn cài đặt mặc định Ghost của DigitalOcean) bạn sẽ thấy tên Folder website của bạn.

Truy cập vào Folder và tiếp tục vào đường dẫn: /content/images nhấp chuột phải vào Download toàn bộ thư mục ảnh về máy và lưu ở nơi an toàn.

Download cả folder images về máy tính
Download cả folder images về máy tính

Thời gian download có thể khá lâu vì thư mục chưa được zip lại. Bạn chờ một tý!

Phục hồi và Migration Ghost

Tương tự các bước trên, bạn lần lượt IMPORT content, theme routes vào Ghost ở Ghost Admin trong trường hợp site mới được tạo ở hosting khác.

tải theme ghost lên
Tải theme lên
Tải route lên
Tải route lên
Tải content.json lên
Tải cả file ảnh lên (nếu images.zip có size dưới 500 MB)

Nếu file ảnh lớn hơn 500 MB (khi nén zip) thì bạn không thể tải lên bằng Ghost Admin mà phải dùng FileZilla để Upload lên đè lên folder Images hiện tại của site mới.

Bạn đã migration thành công.