Kiếm Tiền Từ Việc Xuất Bản - Biến Tri Thức Thành Tài Sản
Hướng dẫn cấu hình Mailgun cho Ghost từ A-Z để gửi email mượt mà

Hướng dẫn cấu hình Mailgun cho Ghost từ A-Z để gửi email mượt mà

Hướng dẫn cấu hình Mailgun chuẩn cho Ghost chi tiết giúp bạn an tâm sử dụng email trên Ghost.

Cường Trần

Tặng!

Ghost tích hợp sẵn tính năng email và liên kết sâu với Mailgun giúp bạn cho gửi email hiệu quả nhất (Mailgun gửi email cực tốt).

Đa phần các bạn mới đều cấu hình sai Mailgun dẫn đến không gửi email được hoặc không thể dùng được một số tính năng như tracking và đổi địa chỉ email.

Không có tài liệu đầy đủ cho bạn về Mailgun và Ghost, nên tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm cho các bạn cách tôi cấu hình.

Cài đặt DNS của Mailgun sao cho đúng?

Mặc dù chưa liên quan đến Ghost nhưng việc tạo và thêm mới domain trong Mailgun "cực kỳ cực kỳ" quan trọng. Mọi vấn đề phát sinh trong việc gửi email nó đều liên quan đến DNS và cách bạn thêm domain như thế nào.

Vì vậy, trước khi đến các thiết lập khác, bạn cần đảm bảo bạn đã làm đúng các bước sau:

 1. Tài khoản được tạo trên 48 giờ (tài khoản mới tạo mà gửi email số lượng lớn sẽ bị khoá hoặc giới hạn API).
 2. Dùng root domain thay vì subdomain (Không tốt cho brand của bạn và địa chỉ email tạo ra xấu, trừ khi bạn dùng quá nhiều dịch vụ email để tránh xung đột mới dùng tới subdmain).
 3. Chọn khu vực (region) US (Email gửi đi sẽ nhanh hơn).
 4. Không thêm MX record của Mailgun trong bước xác thực (sẽ gây lỗi khi bạn đổi địa chỉ email gửi trong Ghost dashboard).
 5. Dùng Cloudflare Nameserver để quản lý DNS (cập nhật các DNS record siêu nhanh, xác thực domain sẽ nhanh hơn rất nhiều).
Root domain và Khu vực US
Root domain và Khu vực US
Không xác thực MX record của Mailgun
Không xác thực MX record của Mailgun

Bạn hãy xem kỹ từng bước trên, mỗi bước đều có lý do quan trọng riêng.

Lưu ý quan trọng, khi bạn xác thực open email tracking với DNS trên Cloudflare, bạn phải tắt Cloudflare proxy để tránh lỗi (tắt đám mây màu cam).

Cấu hình gửi email transaction cho Ghost

Bạn có thể dùng Amazon SES hoặc Mailgun, nhưng tốt nhất là dùng Mailgun. Tại sao không nên dùng Amazon SES? Vì:

 1. Tài khoản Amazon SES khó cấu hình, khó khởi tạo và luôn phải chờ thoát sandbox cho tài khoản mới. Chưa kể, bạn có thể bị từ chối khi yêu cầu thoát sandbox không hợp lệ theo...nhân viên phê duyệt của Amazon.
 2. Tốn thời gian và phức tạp khi thêm domain mới. Lại tốn thời gian.

Dù vậy, nếu bạn muốn dùng Amazon SES cho kỳ được thì tham khảo hướng dẫn bên dưới.

Hướng dẫn cách cài đặt email SMTP cho Ghost
Hướng dẫn cách cấu hình SMTP cho Ghost để gửi email transaction.

Để cấu hình gửi email transaction (email xác thực khởi tạo tài khoản Staff, email reset mật khẩu, email đăng ký bản tin thành công, email gửi magic link đăng nhập), bạn cần vào thư mục cài đặt Ghost.

Tìm và chỉnh sửa file config.production.json, thêm vào

"mail": {
 "transport": "SMTP",
 "options": {
  "service": "Mailgun",
  "host": "smtp.mailgun.org",
  "port": 465,
  "secureConnection": true,
  "auth": {
   "user": "admin@domaincuaban.com",
   "pass": "22344324531223123"
  }
 }
},

Lưu ý, luôn dùng port 465 thay vì port 587 vì host đa phần hay chặn port 587.

user và pass bạn lấy từ tạo mới SMTP user với pass Mailgun cấp
user và pass bạn lấy từ tạo mới SMTP user với pass Mailgun cấp

Khởi động lại Ghost với CLI ghost restart để cấu hình có hiệu lực.

Cài đặt gửi email bản tin newsletter cho Ghost

Ghost dùng Mailgun API để gửi số lượng lớn email đến thành viên đăng ký blog của bạn, nên bạn phải khai báo chính xác API key để Ghost hoạt động được.