Kiếm Tiền Từ Việc Xuất Bản - Biến Tri Thức Thành Tài Sản

Kiếm Tiền Từ Việc Xuất Bản - Biến Tri Thức Thành Tài Sản

Tiếp cận thị trường toàn cầu một cách hiệu quả và tạo ra lợi nhuận nhanh nhất từ việc xuất bản blog và bản tin điện tử newsletter với ghost.

Cuối cùng quá trình chuyển giao mã nguồn theme của iVeel cũng đã hoàn tất. Ngay bây giờ bạn có thể download về 6 theme tuyệt đẹp của iVeel tại link sau đây.

Dawn Theme
Dawndemo / download
Alto Theme
Altodemo / download
Edge Theme
Edgedemo / download
Ease Theme
Easedemo / download
Ruby Theme
Rubydemo / download
Dope Theme
Dopedemo / download
Wave Theme
Wavedemo / download

Theme đã được cập nhật tối ưu

Đây được xem là lần bổ sung kho theme miễn phí của Ghost ấn tượng và lớn nhất từ trước tới nay.

Lần gần đây nhất là theme Pico.

Pico Theme
Download

Không chỉ dừng lại ở chuyển giao, tất cả theme của iVeel còn được đội ngũ Ghost tối ưu và sửa lỗi.

Hiện đội ngũ Ghost đang chuẩn bị một lần cập nhật nữa cho toàn bộ theme iVeel trong thời gian tới để thêm tính năng membership vào mặc định cho tất cả theme iVeel.

Chắc chắn theme Wave cũng sẽ được cập nhật, tuyệt vời!

Với những bạn đã từng mua theme của iVeel sẽ không được cập nhật mới từ tài khoản của iVeel mà sẽ cập nhật trên Github với đường link ở trên.

banner-Cường Trần
Cường Trần's avatar

Nếu bạn cảm thấy bài viết hữu ích, đừng quên tặng 1 "clap" nhé!

Vietnam

Cộng Đồng ghostFam

✨ Hãy kết nối và chia sẻ đam mê của bạn ngay trong cộng đồng ghostFam. Tham gia để cùng nhau tạo nên một sân chơi đầy ý nghĩa.