Kiếm Tiền Từ Việc Xuất Bản - Biến Tri Thức Thành Tài Sản

Kiếm Tiền Từ Việc Xuất Bản - Biến Tri Thức Thành Tài Sản

Tiếp cận thị trường toàn cầu một cách hiệu quả và tạo ra lợi nhuận nhanh nhất từ việc xuất bản blog và bản tin điện tử newsletter với ghost.

Tính năng membership của Ghost được đánh giá rất cao và được đại đa số người dùng hưởng ứng, nhưng có một khuyết điểm là không thể tắt hoàn toàn nó khi bạn không cần.

Hiệu năng website sẽ bị giảm một chút nếu bạn bật membership portal, trong khi lại không dùng thì thật lãng phí.

Tiếp thu phản hồi của người dùng, bắt đầu từ Ghost 4.4 bạn bỏ hoàn toàn Ghost Portal khi không dùng.

Cách tắt Ghost Portal

Tại Ghost Admin, bạn vào Setting > Access > Subscription Access > Nobody.

Cách tắt Ghost Portal
Chọn "Nobody"

Nhớ là bạn cũng đã tắt Portal tại Setting > Portal > Bỏ chọn tất cả.

Theme sẽ tự ẩn các nút đăng nhập khi bạn tùy chỉnh xong.

Nhắc nhở bảo mật: Ghost 4.3.3

Hiện phiên bản Ghost v4 tiêu chuẩn là sau bản 4.3.3, nghĩa là nếu bạn chưa cập nhật lên 4.3.3 hoặc 4.4 sẽ dễ bị tấn công với lỗ hổng bảo mật có thể truy cập Ghost Admin (không ảnh hưởng server).

Ghost 4.4 có thể xem là phiên bản ổn định hiện nay với hầu hết các lỗi đã được sửa, đặc biệt là chuyển đổi từ Ghost 3 lên Ghost 4.

P/S: Membership API vẫn chưa hoàn chỉnh và phát hành. Chờ trong mỏi mòn😔

banner-Cường Trần
Cường Trần's avatar

Nếu bạn cảm thấy bài viết hữu ích, đừng quên tặng 1 "clap" nhé!

Vietnam

Cộng Đồng ghostFam

✨ Hãy kết nối và chia sẻ đam mê của bạn ngay trong cộng đồng ghostFam. Tham gia để cùng nhau tạo nên một sân chơi đầy ý nghĩa.