Kiếm Tiền Từ Việc Xuất Bản - Biến Tri Thức Thành Tài Sản
🔥 Ghost 4.4: Cho phép tắt hoàn toàn Ghost Portal khi không cần

🔥 Ghost 4.4: Cho phép tắt hoàn toàn Ghost Portal khi không cần

Cách tắt Ghost Portal dành cho blog không dùng tính năng membership gửi email. — 1 phút đọc •

Cường Trần

Tặng!

Tính năng membership của Ghost được đánh giá rất cao và được đại đa số người dùng hưởng ứng, nhưng có một khuyết điểm là không thể tắt hoàn toàn nó khi bạn không cần.

Hiệu năng website sẽ bị giảm một chút nếu bạn bật membership portal, trong khi lại không dùng thì thật lãng phí.

Tiếp thu phản hồi của người dùng, bắt đầu từ Ghost 4.4 bạn bỏ hoàn toàn Ghost Portal khi không dùng.

Cách tắt Ghost Portal

Tại Ghost Admin, bạn vào Setting > Access > Subscription Access > Nobody.

Cách tắt Ghost Portal
Chọn "Nobody"

Nhớ là bạn cũng đã tắt Portal tại Setting > Portal > Bỏ chọn tất cả.

Theme sẽ tự ẩn các nút đăng nhập khi bạn tùy chỉnh xong.

Nhắc nhở bảo mật: Ghost 4.3.3

Hiện phiên bản Ghost v4 tiêu chuẩn là sau bản 4.3.3, nghĩa là nếu bạn chưa cập nhật lên 4.3.3 hoặc 4.4 sẽ dễ bị tấn công với lỗ hổng bảo mật có thể truy cập Ghost Admin (không ảnh hưởng server).

Ghost 4.4 có thể xem là phiên bản ổn định hiện nay với hầu hết các lỗi đã được sửa, đặc biệt là chuyển đổi từ Ghost 3 lên Ghost 4.

P/S: Membership API vẫn chưa hoàn chỉnh và phát hành. Chờ trong mỏi mòn😔