Xem Nội Dung Ngay
Bạn đã thành công đăng ký ghostFam
Tuyệt! Next, complete checkout for full access to ghostFam
Chào mừng bạn quay trở lại! Bạn đã đăng nhập thành công.
Thành công! Tài khoản của bạn đã kích hoạt đầy đủ, bây giờ bạn có thể xem tất cả bài viết.
Thành công! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Hướng dẫn cách tự backup và migration Ghost CMS

Hướng dẫn cách tự sao lưu backup dữ liệu cho blog Ghost của bạn.

Cường Trần
Cường Trần
3 phút đọc
Hướng dẫn cách tự backup và migration Ghost CMS

Không giống WordPress có các plugin backup tự động, Ghost CMS cần backup thủ công hoặc dùng các lệnh tự động ở cấp server.

Tuy nhiên, người dùng vẫn có cách sao lưu thủ công như sau để backup và migration khi cần chuyển qua hosting mới như sau:

Sao lưu Database

Export Content (xuất cơ sở dự liệu của Ghost blog)

Vào Ghost Admin > Labs > Export your content

Bạn sẽ download toàn bộ file với đuôi JSON, đây là file chứa toàn bộ nội dung của website bạn. Bạn lưu trữ ở nơi an toàn trên máy tính của mình.

Toàn bộ ảnhtheme sẽ không bao gồm trong file JSON này, bạn phải sao lưu riêng như các bước bên dưới

Sao lưu theme

Download file theme mà bạn đang dùng

Vào Ghost Admin > Designs > Download

Chọn theme Ghost mà bạn đang sử dụng để tài về máy tính, theme tải về sẽ được lưu ở dạng .zip cho bạn sử dụng. Lưu ở chỗ an toàn.

Chú ý: Để chắc ăn, bạn cần tải luôn routes.yaml file vì nó luôn đi kèm với theme của bạn vì đôi khi trong file theme nó bị outdate hoặc chưa chỉnh sửa hoàn hảo.

Download routes.yaml

Lưu về máy tính 2 file: routes.yamltheme.zip

Sao lưu toàn bộ ảnh

Bạn dùng FileZilla miễn phí để truy cập vào nơi lưu trữ Ghost của bạn bằng SFTP. (Tài về máy tính sử dụng)

Host, username, password và port 22

Bạn cần thông tin sau mới có thể đăng nhập

  • Host IP
  • Username
  • Password
  • Port: 22 (mặc định cho SFTP)

Sau khi đăng nhập bạn vào đường dẫn: /var/www/ bạn sẽ thấy tên Folder website của bạn

Truy cập vào Folder và tiếp tục vào đường dẫn: /content/images nhấp chuột phải vào Download toàn bộ thư mục ảnh về máy và lưu ở nơi an toàn.

Download cả Folder Images về máy tính

Thời gian download có thể khá lâu vì thư mục chưa được zip lại. Bạn chờ một tý!

Phục hồi và Migration

Tương tự các bước trên, bạn lần lượt IMPORT content, theme routes vào Ghost ở Ghost Admin trong trường hợp site mới được tạo ở hosting khác.

Với file ảnh thì bạn cũng dùng FileZilla để Upload lên đè lên folder Images hiện tại của site mới.

Bạn đã migration thành công.

Hướng Dẫn

Bạn có thể quan tâm

Thành viên Mở

Hướng dẫn tạo trang liên hệ bằng HTML form, không phụ thuộc Ghost theme

Cách tạo một trang liên hệ với HTML form để tối ưu tốc độ tải trang của website Ghost.

Hướng dẫn tạo trang liên hệ bằng HTML form, không phụ thuộc Ghost theme
Thành viên Mở

Lỗi không đổi được địa chỉ email người gửi trong Ghost? Đây là cách 🤫

Cách tự sửa lỗi không thay đổi được email người gửi trong Ghost CMS.

Lỗi không đổi được địa chỉ email người gửi trong Ghost? Đây là cách 🤫
Cường Trần

Cường Trần

Cường chuyên viết về giải pháp liên quan đến WordPress và Ghost, là một How-to blogger thực chiến.