Kiếm Tiền Từ Việc Xuất Bản - Biến Tri Thức Thành Tài Sản
Tự cài đặt Ghost CMS với DigitalOcean Marketplace tự động

Tự cài đặt Ghost CMS với DigitalOcean Marketplace tự động

Hướng dẫn tự cài đặt Ghost CMS tự động bằng DigitalOcean với một nút bấm.

Cường Trần

Tặng!

Đôi khi bạn không thể lệ thuộc tất cả vào các Ghost hosting, bạn cần phải biết cách tự cài đặt Ghost để giảm thiểu rủi ro hoặc biết để đó đề phòng có "biến".

DigitalOcean có Marketplace với các script cài đặt tự động chỉ với một nút bấm. Đương nhiên bạn sẽ lệ thuộc vào script tự động và theo cài đặt cố định của DigitalOcean.

Nhưng bạn sẽ có ngay một blog Ghost với $5/tháng trên 1 VPS nhanh gọn.

Digitalocean price start

Yêu cầu tiên quyết cho cài đặt Ghost trên DigitalOcean

Bạn phải có tài khoản DigitalOcean (bạn có thể đăng ký tại đây để được tặng $100 cho tài khoản đăng ký mới).

Một số hướng dẫn sẽ yêu cầu bạn tạo SSH key, nhưng tôi sẽ hướng dẫn bạn dùng mật khẩu một lần thay vì SSH key để giảm tải kiến thức cho bạn. Bạn không cần quan tâm SSH key😃.