Xem Nội Dung Ngay
Bạn đã thành công đăng ký ghostFam
Tuyệt! Next, complete checkout for full access to ghostFam
Chào mừng bạn quay trở lại! Bạn đã đăng nhập thành công.
Thành công! Tài khoản của bạn đã kích hoạt đầy đủ, bây giờ bạn có thể xem tất cả bài viết.
Thành công! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

🔥 Ghost v3.37: Ra mắt tính năng mới Member Portal, có gì hay?

Ghost ra mắt tính năng Member Portal giúp mọi theme đều có thể dùng tính năng Membership vô cùng dễ dàng.

Cường Trần
Cường Trần
2 phút đọc
🔥 Ghost v3.37: Ra mắt tính năng mới Member Portal, có gì hay?

Một tin vô cùng vui với người dùng Ghost đó chính là tính membership bao gồm các Form đăng ký, đăng nhập, xem tài khoản và bỏ theo dõi giờ đây có thể nhúng vào site chỉ bằng một đường link.

Tính năng mới: Member Portal
Tính năng mới: Member Portal

Với các link liên kết như hình trên bạn chỉ cần dán vào Menu điều hướng thì sẽ tự động tạo nhanh cửa sổ Pop-up đăng ký hay đăng nhập. Rất tiện lợi!

Chưa dừng ở đó, với người dùng nâng cao, bạn có thể dùng Data Attribute để tạo form HTML đăng ký nhúng thẳng vào theme nếu cần hoặc một landing page nào đó mà bạn muốn.

Hổ trợ Data Attribute

Một tính năng thú vị khác đó là "Show Portal Button" sẽ tự động tạo nút đăng ký hoặc tự chuyển đổi thành nút đăng nhập mà bạn không cần phải làm gì như chèn link hay dùng Data Atrib, đơn giản chỉ cần bật lên là xong.

Tính năng Show Portal Button
Tính năng Show Portal Button

Hai nhược điểm duy nhất mà tôi thấy là:

  1. Không thể Việt Hóa được (chưa biết cách chăng🙁)
  2. Nút Portal Button sẽ chiếm một phần màn hình của thiết bị di động hoặc trùng với Live Chat nếu có.

Nếu bạn đang là khách hàng của ghostFam thì sẽ tự động được cập nhật lên phiên bản mới. Bạn hãy kiểm tra Ghost Admin bây giờ đi nhé!😉

Tin Tức

Bạn có thể quan tâm

Thành viên Mở

🔥 Ghost v3.39.0: Thêm tính năng theo dõi "Open" email tích hợp

Tổng hợp thông tin cập nhật ghost phiên bản v3.39.0.

🔥 Ghost v3.39.0: Thêm tính năng theo dõi "Open" email tích hợp
Thành viên Mở

🔥 Ghost v3.38 cập nhật: Cho phép tùy chỉnh email Newsletter cơ bản

Ghost đã cho phép tùy chỉnh thiết kế email gửi đi, thật tuyệt vời!

🔥 Ghost v3.38 cập nhật: Cho phép tùy chỉnh email Newsletter cơ bản
Cường Trần

Cường Trần

Cường chuyên viết về giải pháp liên quan đến WordPress và Ghost, là một How-to blogger thực chiến.