Xem Nội Dung Ngay
Bạn đã thành công đăng ký ghostFam
Tuyệt! Next, complete checkout for full access to ghostFam
Chào mừng bạn quay trở lại! Bạn đã đăng nhập thành công.
Thành công! Tài khoản của bạn đã kích hoạt đầy đủ, bây giờ bạn có thể xem tất cả bài viết.
Thành công! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Đã có thể tải về toàn bộ theme iVeel MIỄN PHÍ 💪

Quá trình chuyển giao mã nguồn đã hoàn tất, không những thế theme iVeel đã được cập nhật mới tối ưu hơn.

Cường Trần
Cường Trần
2 phút đọc
Đã có thể tải về toàn bộ theme iVeel MIỄN PHÍ 💪

Cuối cùng quá trình chuyển giao mã nguồn theme của iVeel cũng đã hoàn tất. Ngay bây giờ bạn có thể download về 6 theme tuyệt đẹp của iVeel tại link sau đây.

Dawn Theme
Dawndemo / download
Alto Theme
Altodemo / download
Edge Theme
Edgedemo / download
Ease Theme
Easedemo / download
Ruby Theme
Rubydemo / download
Dope Theme
Dopedemo / download
Wave Theme
Wavedemo / download

Theme đã được cập nhật tối ưu

Đây được xem là lần bổ sung kho theme miễn phí của Ghost ấn tượng và lớn nhất từ trước tới nay.

Lần gần đây nhất là theme Pico.

Pico Theme
Pico: Demo / Download

Không chỉ dừng lại ở chuyển giao, tất cả theme của iVeel còn được đội ngũ Ghost tối ưu và sửa lỗi.

Hiện đội ngũ Ghost đang chuẩn bị một lần cập nhật nữa cho toàn bộ theme iVeel trong thời gian tới để thêm tính năng membership vào mặc định cho tất cả theme iVeel.

Chắc chắn theme Wave cũng sẽ được cập nhật, tuyệt vời!

Với những bạn đã từng mua theme của iVeel sẽ không được cập nhật mới từ tài khoản của iVeel mà sẽ cập nhật trên Github với đường link ở trên.

Tin Tức

Bạn có thể quan tâm

Thành viên Mở

🔥 Ghost v3.39.0: Thêm tính năng theo dõi "Open" email tích hợp

Tổng hợp thông tin cập nhật ghost phiên bản v3.39.0.

🔥 Ghost v3.39.0: Thêm tính năng theo dõi "Open" email tích hợp
Thành viên Mở

🔥 Ghost v3.38 cập nhật: Cho phép tùy chỉnh email Newsletter cơ bản

Ghost đã cho phép tùy chỉnh thiết kế email gửi đi, thật tuyệt vời!

🔥 Ghost v3.38 cập nhật: Cho phép tùy chỉnh email Newsletter cơ bản
Cường Trần

Cường Trần

Cường chuyên viết về giải pháp liên quan đến WordPress và Ghost, là một How-to blogger thực chiến.