Chinh Đặng

Chinh Đặng

Một thiền sinh làm công nghệ và thích viết lách. Yêu Ghost ngay từ cái nhìn đầu tiên, càng xài càng thêm yêu.Guest Posts

Ghost CMS cho người mới - phần 2: Branding & Navigation

Thiết lập các ảnh đại diện và menu cho blog.

HDSD Ghost CMS cơ bản - phần 2: Branding & Navigation
Guest Posts

Ghost CMS cho người mới - phần 1: cài đặt chung

Những thiết lập đầu tiên khi bạn bắt tay xây dựng Ghost blog.

HDSD Ghost CMS cơ bản - phần 1: cài đặt chung